O nas

Spanvall to duńska firma znana z produkcji wysokiej jakości trocin i ściółki przeznaczonej dla wszelkiego rodzaju zwierząt hodowlanych. Firma produkuje także pelety i brykiety z drewna. Wszystkie wyroby powstają z produktów ubocznych przemysłu drzewnego, takich jak wióry i trociny.

Firmę założył w roku 1969 Kaj Østergaard, który pracował wówczas w branży drobiarskiej i potrzebował trocin na użytek własny. Firma zaczęła się rozwijać w miarę, jak jej produkty stawały się coraz bardziej znane w kraju, co wiązało się ze wzrostem popytu. Jednocześnie wśród producentów przemysłu drzewnego zwiększała się potrzeba pozbywania się wiórów z produkcji.

Od tego czasu koncepcja znacznie się rozwinęła. Obecnie trociny można zakupić zarówno w balotach, jak i luzem. Produkty te są dziś bardzo uznaną ściółką dla wszelkiego rodzaju zwierząt gospodarskich, głównie dla trzody chlewnej, bydła, koni i kurcząt.

W wyniku kryzysu naftowego pojawiła się nowa potrzeba – potrzeba taniego paliwa, które mogłoby zastąpić drogą ropę naftową. Wtedy na rynku pojawiły się pelety – sprasowane wióry i trociny. To alternatywne źródło energii w postaci peletów i brykietów z drewna nosi dziś nazwę biopaliwa. Składa się ono w 100% z czystego drewna, bez żadnych dodatków, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Na bieżąco prowadzone są badania m.in. wydajności energetycznej paliwa, które gwarantują jednorodność produktów trafiających do gmin, ciepłowni czy odbiorców prywatnych. Dzięki zastosowaniu biopaliw można osiągnąć oszczędności nawet do 50%.

Kwestie logistyczne rozwiązuje duża, specjalnie w tym celu utworzona flota samochodów ciężarowych. Sprzedażą i administracją zajmuje się biuro główne w Tissø. Ponadto firma dysponuje magazynami na Jutlandii i Zelandii. Obecnie firma Spanvall szeroko współpracuje z producentami biopaliw, trocin i ściółki dla zwierząt gospodarskich w wielu krajach Europy.

W ofercie firmy Spanvall poza wiórami i trocinami pod różnymi postaciami znajdują się także produkty pokrewne – torf, kora i zrębki. Produkty te trafiają do stale rosnącej grupy zadowolonych odbiorców, centrów i gospodarstw ogrodniczych.